Goodcredit eng/հայ

Մեր հաճախորդների համարՏեղեկատվություն ստանալու իրավունքը

Ցանկացած անձի պահանջով «Վարկային կազմակերպություների մասին» ՀՀ օրենքի 14.1 հոդվածի 3-րդ մասով վարկային ընկերությունը պարտավոր է նրան 5-օրյա ժամկետում հնարավորություն ընձեռել ծանոթանալու.
ա) Վարկային կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվություններին (առնվազն վերջին տարեկան) և հաշվետվությունների վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճեններին.
բ) Վարկային կազմակերպության պետական գրանցման վկայականին և վարկային կազմակերպության կանոնադրության պատճեններին:

Տեղեկությունների ստացման վերաբերյալ դիմումը կարող է ուղղվել ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրենին հետևյալ եղանակներով`


1.Էլեկտրոնային` info@goodcredit.am հասցեով,
2.փոստով` 0069, ք.Երևան, Կ.Ուլնեցու 58/1 հասցեով,
3.հանձնել` 0069, ք.Երևան, Կ.Ուլնեցու 58/1 հասցեով:

Վերը նշված տեղեկատվությունը տրամադրվում է այն պահանջող անձին «ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի գրասենյակում` անվճար, փոստային առաքման դեպքում գանձնվում է փոստային առաքման արժեքը:

Ֆինանսական օգնական` www.abcfinance.am

Հարցերի դեպքում զանգահարեք
098588005 երկուշաբթիից ուրբաթ` 10:00-19:00
կամ այցելեք մեր Ցիտադել մասնաճյուղ`
ք. Երևան, Տերյան 105/1 հասցեով երկուշաբթիից ուրբաթ`10:00-19:00: